Uppdaterad: ASR Pro

 • Steg 1: Ladda ner och installera ASR Pro
 • Steg 2: Starta programmet och logga in med dina kontouppgifter
 • Steg 3: Starta en genomsökning av din dator för att hitta och åtgärda eventuella fel
 • Ladda ner den här programvaran nu för att förbättra din dators prestanda.

  Om du ser msdn sql-felkoder kan det här blogginlägget underlätta.Fel i kommandon. Detta är den vanligaste typen av SQL-fel som både nybörjare och erfarna företag möter.Glöm parenteser och citat. Parentes sammanfattar affärstransaktioner och bestämmer i vilken ordning de vanligtvis utfördes.Fel ordning på instruktionerna.Ange inte rumsbordsalias.Använd skiftlägeskänsliga namn.

 • 908 korta minuter att läsa aria-label=”artikel läst
 • I denna artikel

  Tabellen innehåller det stora antalet felmeddelanden och en arbetsbeskrivning, som är den text som felmeddelandet härrör från att luta sig tillbaka och titta på sys.messages-katalogen. När rätt typ är felnumret en enkelriktad länk till mer information.

  msdn sql felkoder

  Denna lista är långt ifrån uppfylld. För en komplett lista över praktiskt taget fel, fråga sys.messages-samlingen tänka på med följande fråga:

  Hur löser jag SQL-fel?

  Steg 1: Kontrollera den övergripande hälsan tillsammans med SQL Server. MyoVision använder ett Microsoft-program som heter SQL för återförsäljardata.Steg 2: Installera om SQL Server.Steg 3: Lägg till en rådatafil.

  SELECT message_id AS error, severity, severity, path[Event Logged] betyder CASE is_event_logged NÄR 0 SEDAN 'Nej' ANNARS 'JA' SLUTAR,AS-text [beskrivning]FRÅN sys.messagesWHERE language_id betyder 1040 /* Ersätt 1040 med önskat språk-id, angående exempel 1033 för amerikansk engelska carry */Meddelande-ID BESTÄLLNINGSPROGRAM

  Fel -b i Readabilitydatatable=”1″>

  Fel Gravitation Event 999

  Beskrivning

  -2 Timeout. Antingen har timeouten löpt ut, eller så ska värdservern inte svara. (Microsoft SQL Server, fel: -2). -1 Ett fel uppstod vid länkning till servern. När du ansluter så att det kommer SQL Server 2005, kommer dessa fel troligen att orsakas av det faktum att standardlayouten för SQL Server inte tillåter privata anslutningar. (Leverantör: SQL Network Interfaces, Fel: 36 – Servern stöder inte det föreskrivna protokollet) (Microsoft SQL Server, Fel: -1). 2 Ett fel uppstod vid anslutning till någon server. Om du ansluter till SQL Server, beror det här felet troligen på att ett stort antal av dem inte tillåter fjärranslutningar för datorhjälp i standardinställningarna för SQL Server. (Provider: Named Provider, Pipes Error: 43 – Kan inte öppna arbetsrelationen som återgår till SQL Server) (.Net SqlClient Data Provider) 21 20 Nej Varning: %S_DATE fatalt fel val %d inträffade. Vänligen notera felet dessutom , fördröjning, kontakta din systemadministratör. 53 Ett fel hölls vid försök att ansluta med hjälp av servern. När du ansluter för SQL Server kan det här felet visa sig orsakat av att SQL Server inte tillåter anslutningar ur vägen under vissa standardinställningar. (Provider: Named Provider, Channels Error: fyrtiofem – En anslutning till SQL Server öppnas effektivt istället) (.Net SqlClient Data Provider). 101 15 Nej Det gick inte att utföra begäran medan du väntar. 102 15 Nej Ogiltigt format nära ‘%.*ls’.%S_MSG 103 15 ingen som börjar med “%.*ls” är för lång. Den maximala sträckan kan vara %d. 104 15 Nej ORDER BY-element ska visas i motsvarande urvalsriktlinjer om satsen innehåller en UNION-, INTERSECT- eller EXCEPT-operator. 105 15 Nej En ostängd kurs efter teckenskärgården ‘%.*ls’. 106 16 Nej Alltför många namngav tabeller i det nya tvivel. Det högsta tillåtna värdet är kategoriskt %d. 107 15 Nej Kolumnprefixet ‘%.*ls’ matchar inte bara tabellnamnet eller bara det alias som används i frågan. 108 15 Nej ORDER BY positionsnumret på %ld är inom intervallet för antalet länkade objekt i urvalslistan. 109 15 Nej INSERT-räknaren hade alltid fler kolumner jämfört med värdena som anges i VALUES-satsen. Antalet cherishes som anges i VALUES-satsen måste harmonisera med antalet kolumner som anges i motsvarande INSERT-sats. 110 15 Nej Infoga satssatser har färre kolumner än vad som anges i VALUES-satsen. Valet som inkluderar värden i villkoret i VALUES måste matcha antalet mot återsändningar som anges i INSERT-satsen. 111 15 Nej ‘%ls’ kan potentiellt vara det första påståendet i en annan komplett grupp av frågor. 112 15 Nej Variabler kan inte vara lite fler i %ls-satsen. 113 15 Nej Kommentarelementet ‘*/’ saknas.mode 114 15 ingen Navigering är ogiltig för ett bra specifikt uttalande som tilldelar etik till en specifik variabel. 115 15 Nej FÖR UPPDATERING är inte väl lämpad för meddelanden som innehåller påståenden. 116 15 Nej Normalt har bara ett uttryck förmågan att specificeras i den valda mängden om inte underfrågan angavs på grund av EXISTERANDE. 117 15 Nej Aliaset %S_MSG “%.*ls” innehåller högre prefix än det maximala antalet. Det maximala är bara %d. 119 15 Nej Bör skicka vårt eget parameternummer %d och därför nästa parametrar som antyds av ‘@name Value’. Efter att ha använt formuläret betyder ‘@value name’, måste alla efterföljande kriterier ibland passeras i formuläret är lika med ‘@value name’. 120 15 Nej Väljlistan för INSERT-satsen innehåller färre produkter och leverantörer än infogningslistan. Det stora antalet valda värden måste matcha var och en av våra angivna antal INSERT-kolumner. 121 15 Nej Samlingen av valmöjligheter för policyn för INSERT innehåller många fler element än hela infogningslistan. Antalet för vissa värden måste matcha numret på INSERT-kolumner. 122 15 Nej Typen %ls är bäst tillåten med syntaxen %ls.Exceeds 123 15 ingen Maximal batch-/procedurlängd med %d tecken. 124 15 Nej SKAPA PROCEDUR innehåller inga instruktioner. 125 15 Nej Ord och fraser kan mycket väl bara vara %d under kapslade detaljer. 126 15 Nej Ogiltig pseudo-kolumn “%.*ls”. 127 15 Nej TOP N-ökningen får inte du bör vara negativ. 128 15 Nej Titel “%.*s” är inte tillåten om denna ram. Giltiga uttryck är alltid samma, konstanta ord och (i ett sammanhang) variabler. Kolumnnamn är inte alltid tillåtna. 129 15 Nej Fyllningsfaktorn %d kanske inte är en riktigt giltig procentsats; Fyllningssteget måste vara mellan 1 och 100. 130 16 Nej Kunde inte köra en ny global bli värre funktion för ett ordspråk som innehåller per specifik aggregat eller underfråga. 131 15 Nej Typen (%d) som tilldelas den speciella %S_MSG “%.*ls” är större än den maximala tillåtna storleken för varje datatyp (%d). 132 15 Nej Etiketten “%.*ls” har hittills deklarerats. Företagstaggning måste vara primärt i ett examenspaket eller ett borttagningsförfarande. 133 15 Nej GOTO-satsen hänvisar till den specifika etiketten ‘%.*ls’, men den exakta listade deklareras inte. 134 15 Nej Den modifierade identifieringen ‘%.*ls’ har redan begärts. Variabelledare måste vara unika inom en bryggfråga eller lagrad procedur. 135 15 Nej Det är sannolikt inte möjligt att använda BREAK-mantrat utanför vårt eget räckvidd tillsammans med WHILE-satsen. 136 15 Nej CONTINUE-satsen får inte använda den yttre kapaciteten hos din nuvarande WHILE-sats.

  Uppdaterad: ASR Pro

  Din dator kan vara infekterad med virus, spionprogram eller annan skadlig programvara. ASR Pro kommer att skanna och identifiera alla dessa problem på din maskin och ta bort dem helt. Programvara som låter dig fixa ett stort antal Windows-relaterade problem och problem. ASR Pro kan enkelt och snabbt känna igen alla Windows-fel (inklusive den fruktade Blue Screen of Death) och vidta lämpliga åtgärder för att lösa dessa problem. Applikationen kommer också att upptäcka filer och program som kraschar ofta och låter dig åtgärda deras problem med ett enda klick.


  Ladda ner den här programvaran nu för att förbättra din dators prestanda.

  How To Solve Msdn Sql Error Code Problems?
  Wie Behebt Man Probleme Mit Msdn-SQL-Fehlercodes?
  Как решить проблемы с кодом контроля Msdn Sql?
  Como Lidar Com Problemas De Código De Erro Msdn Sql?
  Jak Leczyć Problemy Z Kodem Błędu Msdn Sql?
  Come Ridurre I Problemi Relativi Al Codice Di Errore Di Msdn Sql?
  Comment Cela Résoudra-t-il Les Problèmes De Code De Programme D’erreur Msdn Sql ?
  Msdn Sql 오류 프로모션 코드 문제를 해결하려면 어떻게 해야 하나요?
  Hoe Kan Ik U Helpen Bij Het Oplossen Van Problemen Met De Msdn Sql-foutwaarde?
  ¿Cómo Resolver Problemas De Código De área De Error De Msdn Sql?