Uppdaterad: ASR Pro

 • Steg 1: Ladda ner och installera ASR Pro
 • Steg 2: Starta programmet och logga in med dina kontouppgifter
 • Steg 3: Starta en genomsökning av din dator för att hitta och åtgärda eventuella fel
 • Ladda ner den här programvaran nu för att förbättra din dators prestanda.

  Dessa borttagningsrekommendationer är värda att läsa när en person lär sig hur man felsöker felkoden för ClickOnce-distributionen.För att felsöka vilken, lägg bara till innan ikonen bestämmer dig för att klicka, ställ sedan in den sista brytpunkten (se till att du öppnar lämplig zips-fil och ställer in brytpunkten där). Använd IsNetworkDeployed-gården för att ringa systemet. Uppdrag.

  Det här avsnittet ska hjälpa de flesta användare att diagnostisera och lösa vanliga ClickOnce-distributionsproblem.

  Uppdaterad: ASR Pro

  Din dator kan vara infekterad med virus, spionprogram eller annan skadlig programvara. ASR Pro kommer att skanna och identifiera alla dessa problem på din maskin och ta bort dem helt. Programvara som låter dig fixa ett stort antal Windows-relaterade problem och problem. ASR Pro kan enkelt och snabbt känna igen alla Windows-fel (inklusive den fruktade Blue Screen of Death) och vidta lämpliga åtgärder för att lösa dessa problem. Applikationen kommer också att upptäcka filer och program som kraschar ofta och låter dig åtgärda deras problem med ett enda klick.


  I de flesta fall installeras ClickOnce-applikationen på sökvägen till besökarens dator och körs utan problem. Men i vissa rättsliga fall kan problem med webbservern eller användningssystemet orsaka oväntade problem.

  Tänk på implementeringen

  Så här: Ange en plats för anpassade ClickOnce Hosting-felrapportfiler

  Beskriver exakt hur man omdirigerar alla ClickOnce-aktiveringsutmaningar på en dator till en riktig loggfil för bachelor.

  Beskriver hur man infogar detaljer i ClickOnce genom att helt enkelt skriva till loggfilerna.

  Beskriver olika omständigheter med den nya y-konfigurationen av alla dina webbservrar, vilket kan orsaka problem när du laddar ner applikationer en gång.

  Beskriver många scenarier som kanske inte är populära i en ClickOnce-distribution och erbjuder lösningar.

  Se Se även

 • ClickOnce Usage Manifest
 • ClickOnce Application Manifest
 • Felsökning av Visual Studio
 • 2 minuter som har med läsning att göra
 • Jag undrar om du skulle kunna använda den på din utvecklingsserver, hantera den därifrån (så att den potentiellt kan distribueras till nätverket), samt , sedan bifoga en anpassad IDE som återvänder till processen? (Debug -> Bifoga till hjälpprocessen)

  Om din uppdatering körs så tidigt som möjligt på ditt system bör du utan tvekan ta en paus; För demonstrationsanvändningar använder jag vanligtvis Boiler-Plate den punkt där den (i Main) letar efter ctrl+alt och lägger dessutom till en extra felsökningshemlighet (t.ex. samtalsmapping-webbtjänster eftersom många förekommer, vilket gör det lättare att felsöka anslutningsproblem i det verkliga tillvägagångssättet genom att uppmana användarna att “Håll många av dessa nycklar… nu är det så” Säger medan ett fel inträffar, gör kan det komma till??”). Enligt samma logik skulle någon kunna visa den perfekta MessageBox; (“Felsökningen måste nu kopplas till den mest väsentliga debuggern”).

  hur man felsöker clickonce-distribution

  De gör ett undantag att appen inte ens är installerad, det faktum att den säkerligen kontrollerar vilka experter som säger att instansen är installerad på lokala enheter eller att den inte är det… om den är installerad men inte installerad kan detta leda till till problem.

  hur man felsöker clickonce-distribution

  Och för att lösa mappningsproblemet förblir ApplicationDeployment.IsNetworkDeployed falsk eftersom din status kanske inte används på en bra nätverksplats, eller så kanske programmets marknadsföringsplats inte är tillgänglig omedelbart efter att du har installerat programmet på din nya dator.

  Jag hade också samma problem och det finns bokstavligen ingen form för att felsöka detta (skapa en organisations ftp-katalog) och nu har jag tillgång till måltider där från den nationella maskinen i kombination med att installera en effektiv applikationsinstans och sedan kan de flesta testa din funktionalitet i en slinga , du kan använda festlighetsloggning i en fil och det är då du får den exakta förtanken om den specifika implementeringen för att också få ett exakt fel om ett fel uppstår under den här uppdateringens varaktighet (andra andra som vem som helst kan öppna ett meddelande rutan tillsammans med värden under uppdateringsfasen).

  Försök att inte alltid använda för att använda ditt nuvarande programfönster vid start, eftersom det kan skapa ett helt kreativt problem.

  Hitta en liten kod som fungerar så här. Vilket dessutom fungerar utmärkt skulle jag hämta den här koden från MSDN, men den befintliga försummar att veta den exakta referensen (exemplet nedan är för en WPF-applikation).

  skyddad ersätt tom OnStartup(StartupEventArgs e) Application.Current.DispatcherUnhandledException += Current_DispatcherUnhandledException; SetSyncUpdateWithInformation(); base.OnStartup(e);

  hemligt tomrum InstallUpdateSyncWithInfo() { Info UpdateCheckInfo = null; distribuerad (ApplicationDeployment.IsNetworkDeployed) { ApplicationDeployment = Annons ApplicationDeployment.CurrentDeployment; Att försöka info är ad.CheckForDetailedUpdate(false); goWrite (DeploymentDownloadException dde) MessageBox.New show(“Applikationstypen kan inte laddas just nu. nnKontrollera din anslutning, nätverk, för att försöka igen senare. Fel: ” + dde.Message); kom tillbaka till; catch(InvalidDeploymentException-ide) { MessageBox.Show(“Det gick inte att se den fler versionen

  Ladda ner den här programvaran nu för att förbättra din dators prestanda.

  Fixed: How To Fix ClickOnce Deployment Debugging
  Corrigido: Como Corrigir A Depuração De Implantação Do ClickOnce
  Corrigé : Comment Réparer Le Débogage Du Déploiement ClickOnce
  Risolto: Come Correggere Il Debug Della Distribuzione ClickOnce
  Corregido: Cómo Corregir La Depuración De Implementación De ClickOnce
  Naprawiono: Jak Naprawić Debugowanie Wdrażania ClickOnce
  Behoben: Fehlerbehebung Beim ClickOnce-Bereitstellungs-Debugging
  수정됨: ClickOnce 배포 디버깅을 수정하는 방법
  Исправлено: как исправить отладку развертывания ClickOnce
  Opgelost: ClickOnce Deployment Debugging Repareren