Aktualizacja: ASR Pro

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • Krok 2: Uruchom aplikację i zaloguj się przy użyciu danych konta
 • Krok 3: Rozpocznij skanowanie komputera, aby znaleźć i naprawić wszelkie błędy
 • Pobierz to oprogramowanie teraz, aby poprawić wydajność komputera.

  Te zalecenia naprawcze mogą być bardzo warte przeczytania, gdy dowiesz się, jak debugować kod błędu rozmieszczenia ClickOnce.Aby to naprawić, po prostu dołącz przed kliknięciem ikony, a następnie sparuj ostatni punkt przerwania (upewnij się, że twoja rodzina otworzyła odpowiedni plik zip, a także ustaw tam punkt przerwania). Użyj tego stoczni IsNetworkDeployed, aby wywołać rozwiązanie. Misja.

  Ta sekcja pomoże dużemu procentowi użytkowników diagnozować i rozwiązywać typowe problemy z wdrażaniem ClickOnce.

  Aktualizacja: ASR Pro

  Twój komputer może być zainfekowany wirusami, oprogramowaniem szpiegującym lub innym złośliwym oprogramowaniem. ASR Pro zeskanuje i zidentyfikuje wszystkie te problemy na twoim komputerze i całkowicie je usunie. Oprogramowanie, które pozwala naprawić szeroki zakres problemów i problemów związanych z systemem Windows. ASR Pro może łatwo i szybko rozpoznać wszelkie błędy systemu Windows (w tym przerażający niebieski ekran śmierci) i podjąć odpowiednie kroki w celu rozwiązania tych problemów. Aplikacja wykryje również pliki i aplikacje, które często ulegają awariom, i pozwoli naprawić ich problemy jednym kliknięciem.


  W większości przypadków nowa aplikacja ClickOnce zostanie pobrana na ścieżkę komputera użytkownika, a następnie będzie działać bez problemów. Jednak w niektórych przypadkach prawnych problemy z serwerem internetowym n lub konfiguracją użytkowania mogą powodować nieoczekiwane problemy.

  Zagadnienia dotyczące wdrażania

  Jak: określić lokalizację dla niestandardowych plików raportów o błędach hostingu ClickOnce

  Opisuje, jak natychmiast wszystkie błędy aktywacji ClickOnce na komputerze przenieść do jednego rzeczywistego pliku drewna.

  Opisuje sposób dodawania szczegółów, aby można było ClickOnce poprzez pozytywne zapisywanie do wszystkich plików dziennika.

  Opisuje różne problemy z zazwyczaj nową konfiguracją serwera online, które mogą powodować problemy podczas jednorazowego pobierania aplikacji.

  Dokładnie opisuje niektóre scenariusze, które mogą nie odnieść sukcesu w nowym wdrożeniu ClickOnce, i sugeruje rozwiązania.

  Zobacz Zobacz też

 • Manifest użycia ClickOnce
 • Manifest aplikacji ClickOnce
 • Rozwiązywanie problemów z Visual Studio
 • 2 minuty czytania
 • Mam magię, gdybyś mógł napisać to na temat swojego serwera deweloperskiego, zarządzać nim tam produkowanym (aby można było go ustawić w sieci), a następnie wkleić własne IDE do kursu z? (Debugowanie -> Dołącz do procesu)

  Jeśli twoja własna aktualizacja działa wcześnie na twoim cennym systemie, zdecydowanie powinieneś zrobić odpowiednią przerwę; W celach demonstracyjnych stale używam Boiler-Plate, gdzie (w Main) technologia informacyjna szuka ctrl+alt i dodaje jedną dodatkową metodę debugowania (np. wywołuj usługi internetowe map, gdy się pojawią, ułatwiając debugowanie problemów z łącznością w rzeczywistym procesie, zachęcając użytkowników do „Przytrzymaj większość kluczy tych produktów… teraz to wszystko” Mówi, że jeśli wystąpi jakiś błąd, czy to się dzieje? ? ?”). Podążając za tą samą logiką, możesz zademonstrować idealne MessageBox; („Debug jest teraz podłączony do głównego debugera”).

  jak debugować wdrożenie po kliknięciu

  Zgłaszają wyjątek, że aplikacja nie jest zainstalowana, rodzaj faktu, że sprawdzi, czy eksperci mogą powiedzieć, że aplikacja jest skonfigurowana na urządzeniach lokalnych, czy nie… w przypadku, gdy jest zainstalowana, ale nie jest wyposażona, może to prowadzić do problemy.

  jak pomyślnie debugować wdrożenie po kliknięciu

  Aby rozwiązać problem z mapowaniem, ApplicationDeployment.IsNetworkDeployed pozostaje nierealny, ponieważ twój status może nie zostać ostatecznie wykorzystany w ustanowieniu sieci lub lokalizacja rynkowa aplikacji nie będzie dostępna po pobraniu aplikacji na swój komputer.

  Być może miałem ten sam problem i pod tym względem dosłownie nie ma na rynku możliwości debugowania tego (utworzenia katalogu protokołu sieciowego przesyłania plików) i teraz próbuję się do niego zalogować z komputera lokalnego przez całą kombinację z instalacją aplikacji, a następnie większość osób może ocenić Twoją funkcjonalność w innym cyklu, możesz użyć rejestrowania zdarzeń, gdy plik, a następnie dokładnie przemyśleć implementację, aby również uzyskać oczywisty błąd, jeśli być może wystąpi błąd podczas tego ulepszenia (inne inne, które można dostać do okna wiadomości z punktami widzenia podczas fazy aktualizacji).

  Staraj się nie pomagać w korzystaniu z portu oczu aplikacji podczas uruchamiania, ponieważ może to spowodować zupełnie nowy problem.

  Proszę znaleźć idealny mały kod, który działa w ten sposób. Co działa świetnie i prawdopodobnie wyciągnąłbym ten kod z MSDN, ale nadal istniejący nie zna najważniejszego dokładnego odniesienia (przykład kodu, który zrobimy, dotyczy aplikacji WPF).

  chroniony swap out pusty OnStartup(StartupEventArgs e) Application.Current.DispatcherUnhandledException += Current_DispatcherUnhandledException; SetSyncUpdateWithInformation(); base.OnStartup(e); prywatna luka InstallUpdateSyncWithInfo() { Informacje UpdateCheckInfo oznacza null; zastosowano (ApplicationDeployment.IsNetworkDeployed) { ApplicationDeployment równa się anons ApplicationDeployment.CurrentDeployment; Próbować informacja to ad.CheckForDetailedUpdate(false); goWrite (DeploymentDownloadException dde) MessageBox.New show(“W tej chwili nie można więcej wczytać wersji aplikacji. nnSprawdź swoje połączenie, sieć lub spróbuj później. Błąd: ” + dde.Message); wrócił do; catch(InvalidDeploymentException-ide) { MessageBox.Show(“Nie udało się upewnić, że widzisz nową wersję

  Pobierz to oprogramowanie teraz, aby poprawić wydajność komputera.

  Fixed: How To Fix ClickOnce Deployment Debugging
  Corrigido: Como Corrigir A Depuração De Implantação Do ClickOnce
  Corrigé : Comment Réparer Le Débogage Du Déploiement ClickOnce
  Risolto: Come Correggere Il Debug Della Distribuzione ClickOnce
  Corregido: Cómo Corregir La Depuración De Implementación De ClickOnce
  Behoben: Fehlerbehebung Beim ClickOnce-Bereitstellungs-Debugging
  Fast: Så Här Fixar Du Felsökning Av ClickOnce Deployment
  수정됨: ClickOnce 배포 디버깅을 수정하는 방법
  Исправлено: как исправить отладку развертывания ClickOnce
  Opgelost: ClickOnce Deployment Debugging Repareren