W tym podręczniku użytkownika zidentyfikujemy pewne możliwe przyczyny, które mogą powodować uzyskiwanie identyfikatora zdarzenia Microsoft 18456 mssqlserver, ale następnie przedstawię możliwe metody odzyskiwania, które możesz spróbować, aby pozbyć się tego problemu.< /p>

Aktualizacja: ASR Pro

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • Krok 2: Uruchom aplikację i zaloguj się przy użyciu danych konta
 • Krok 3: Rozpocznij skanowanie komputera, aby znaleźć i naprawić wszelkie błędy
 • Pobierz to oprogramowanie teraz, aby poprawić wydajność komputera.

  Identyfikator zdarzenia to 18456. Zgodnie z pomyślnie Microsoft: Przyczyna: Gdy logowanie zostanie odrzucone z powodu zatwierdzonego błędu skojarzonego z nieprawidłową nazwą użytkownika oraz hasłem lub nieprawidłową nazwą użytkownika, jeden konkretny klient opcjonalnie zwraca inny komunikat, wystarczający powód: ” Logowanie nie powiodło się dla użytkownika ”.

  Niedawno jeden z własnych klientów skontaktował się ze mną i zapytał, jak to się dzieje, że widzi takie wiadomości w swoim dzienniku celów. Gdzie powód zdarzenia o identyfikatorze 18456 od powiedziałbym, że nie znaleziono źródła MSSQLSERVER.

  Patrząc na ERRORLOG, widzę następną wiadomość dokładnie o określonej godzinie.

  2017-10-29 19:27:44.87 Logowanie dla konsumenta „sa” nie powiodło się. Powód: Hasło nie może być zgodne z wyświetlonym loginem osoby. [KLIENT: ]

  Co oznacza błąd SQL Server 18456?

  Typowy komunikat „Połączenie przerwane dla użytkownika (Microsoft SQL Server, błąd: 18456)” oznacza, że ​​podczas łączenia się z programem SQL Server wprowadzono nieprawidłowe dane uwierzytelniające.

  Wydaje się, że warto pominąć kilku deklarujących odbiorców wydarzeń, aby „rozszyfrowali” założenie i po prostu renderowali symbole zastępcze dokładnie w formie pokazanej poniżej.

  1. sa
  2. Powód: hasło nie pasuje tylko do podanej nazwy użytkownika.
  3. [KLIENT: Maszyna>]

  Kiedy

  Ponieważ możemy złożyć wizytę powyżej, wcześniej pojawiły się trzy symbole zastępcze. Wygląda również na to, że używana jest biblioteka DLL i/lub plik, aby upewnić się, że dekodujesz wartość. Oto aktualny komunikat o odzyskaniu w dzienniku wystawy.

  ZADANIE WYKONANE / W toku

  W oparciu o moje badania internetowe, system „odszyfrowuje” je do klucza rejestru.

  Co to jest błąd 18452 podczas mssqlserver?

  18452 Źródło zdarzenia MSSQLSERVER Nazwa symboliczna punktu SQLEngine LOGON_INVALID_CONNECT Tekst komunikatu Logowanie nie powiodło się dla użytkownika ‘%. * ls’. Połączenie z Internetem reprezentuje dostęp do programu SQL Server, więc nie można go używać do uwierzytelniania systemu Windows.%.*ls Wyjaśnienie Użytkownik próbował nawiązać połączenie przy użyciu poświadczeń, których nie można zweryfikować w locie.

  To jest z pewnością ścieżka, ponieważ mój układ jest domyślnym szablonem. Pod

  Aktualizacja: ASR Pro

  Twój komputer może być zainfekowany wirusami, oprogramowaniem szpiegującym lub innym złośliwym oprogramowaniem. ASR Pro zeskanuje i zidentyfikuje wszystkie te problemy na twoim komputerze i całkowicie je usunie. Oprogramowanie, które pozwala naprawić szeroki zakres problemów i problemów związanych z systemem Windows. ASR Pro może łatwo i szybko rozpoznać wszelkie błędy systemu Windows (w tym przerażający niebieski ekran śmierci) i podjąć odpowiednie kroki w celu rozwiązania tych problemów. Aplikacja wykryje również pliki i aplikacje, które często ulegają awariom, i pozwoli naprawić ich problemy jednym kliknięciem.


  Plik z komunikatem o zdarzeniu był w porządku, niemniej jednak wydaje się, że nie jest to Twoja poprawna wersja. Skopiowałem je z innego komputera. Potem ponownie otworzyłem naszą przeglądarkę doświadczeń i teraz wygląda ta sama wiadomość, jak pokazano poniżej.

  Jak mogę konserwować Logowanie nie powiodło się dla SA?

  Przejdź do serwera, kliknij Zabezpieczenia, a następnie Połączenia, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości. Teraz zdecyduj się na „Status” i wybierz „Włączone” w „Połączenie”. Następnie kliknij OK. Teraz możemy ponownie włączyć SQLExpress lub inny używany przez kogoś SQL.

  Nazwa dziennika: Aplikacja
  Źródło: MSSQLSERVER
  Data: 29 października 2017 r. 19:27:44
  Identyfikator zdarzenia: 18456< br> Kategoria zadania: LoggingCash
  Poziom: Informacje
  Słowa kluczowe: Klasyczny, Audyt nie powiódł się
  Opis:
  Logowanie nie powiodło się dla użytkownika ‘sa’. Przyczyna: hasło nie jest zgodne z określoną nazwą użytkownika. [KLIENT: ]

  Nie możesz znaleźć loginu związanego z podaną nazwą 18456?

  Błąd: 18456, wskaźnik ważności: tylko czternaście, stan: 2. Logowanie do karty „” nie powiodło się. Przyczyna: nie udało się znaleźć nowego połączenia pasującego do określonej nazwy. Może również świadczyć o tym, że utworzyłeś już przeglądanie go na poziomie serwera, zmapowałeś właściwego rzeczywistego użytkownika bazy danych na inną nazwę reklamową witryny internetowej z tym loginem i chciałbyś zalogować się przy użyciu profesjonalnej nazwy użytkownika zamiast nazwy go surfing .

  “Korzystamy z SQL Server, po prostu przez długi czas i przez kilka minut, aby aktualizować bazę danych i aktualizować ją dokładnie najnowsza wersja w miarę napływania aktualizacji. Jednak jeden z pracowników naszego zespołu był zdezorientowany. skonfigurowany tak, aby uzyskać poważny błąd, którego użytkownik nie mógł się pobawić. Nadal ćwiczymy SQL Server, a uwierzytelnianie zapewnia prawidłowe dane uwierzytelniające. użytkownik może się zalogować. połączyć się z tym typem serwera.”

  To wysyłanie może wpłynąć na każdego użytkownika SQL Server i uniemożliwić dostęp do serwera i zapisanych list e-mail. Zazwyczaj przyjmuje się określoną nazwę, ale uważa się ją za nieważną. Wyświetlany tekst błędu nie wskazuje konkretnego powodu. Administratorzy mogą jednak wyświetlić szczegółowe informacje o błędzie w dowolnym dzienniku turniejowym, aby uzyskać informacje o problemie.

  Więcej informacji o błędzie O Server z kodem 18456

  microsoft event id 18456 mssqlserver

  Przegląd kodu Microsoft SQL Server 18456 wykazał, że nieudana próba logowania jest zwykle spowodowana wprowadzeniem nieprawidłowego hasła. Zwykle zdarza się również, że akceptowana jest nazwa użytkownika. Wyświetlany komunikat o błędzie prawdopodobnie na pewno nie identyfikuje przyczyny. Administratorzy mogą jednak wyświetlić szczegóły błędu w każdym z naszych zdarzeń dziennika, co pozwoli uzyskać dokładny obraz każdego problemu.

  Być może ten błąd można postrzegać jako mechanizm zapobiegający nieusankcjonowanemu dostępowi do serwera przy użyciu danych uwierzytelniających typu brute-force. Ale rozwiązanie tego problemu może być frustrujące dla prawdziwych użytkowników.

 • Twoja nazwa użytkownika może być błędnie napisana
 • Konto gracza z pewnością może istnieć w SQL Server.
 • Tryb walidacji będzie różny. Być może korzystasz z samego uwierzytelniania Server sq lub Windows dla tych użytkowników.
 • Nazwa użytkownika i hasło bezpieczeństwa mogły ulec zmianie, a odwiedzający musi skontaktować się z administratorem, aby kupić nowe dane uwierzytelniające.
 • Jeżeli typ błędu niekoniecznie ma konkretny opis, ale sugeruje co.Ponieważ opiekun Cię nie zatwierdził, podam szczegóły błędu. Kontakt, który otrzymuje właściciel i pomaga rozwiązać szereg problemów.
 • Hasło do witryny SQL nie jest prawdziwe i administrator prawdopodobnie przekaże Ci nowe dane uwierzytelniające.
 • microsoft festivity id 18456 mssqlserver

  Jeśli jedno z powyższych rozwiązań nie zadziałało, wypróbuj podstawowe metody rozwiązywania problemów.

  Gdy program SQL Server jest uruchamiany zgodnie z pierwszym harmonogramem, „Uwierzytelnianie systemu Windows” może wzrosnąć, aby włączyć go w sekcji „Zdrowie”. W takiej sytuacji cały komputer w Internecie nie rozpoznaje osoby wraz z użytkownikiem otrzymuje bardzo straszny błąd logowania 18456. Jeśli naprawdę chcesz zalogować się przez “Uwierzytelnianie SQL Server”, włącz to wykonując natychmiast:

  1. Dostęp do właściwości wybranego serwera (poprzez menu okoliczności).
  2. Teraz przejdź do strony głównej zabezpieczeń internetowych i w sekcji „Uwierzytelnianie serwera” wybierz konkretną opcję „Okno serwera SQL oraz tryb uwierzytelniania”.
  3. Teraz utwórz Zabezpieczenia > Połączenia i kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę serwera hostingowego i wybierz Właściwości.
  4. W otwartym oknie dialogowym Właściwości połączenia wprowadź swoje (w obszarze Uwierzytelnianie SQL).
  5. Teraz przejdź do konkretnej karty „Status” i znajdź „Włączone” tutaj w sekcji „Połączenie”.
  6. Kliknij OK i pracuj na serwerze SQL.

  Ale jeśli chcą korzystać z „Uwierzytelniania Windows”, najlepiej będzie, jeśli administrator przyzna im prawa użytkownika, aby mógł się zalogować bez problemów.

  1. Najpierw zaloguj się przez całą drogę do programu SQL Server jako szef, a następnie przejdź do komputera zdalnego, na którym znajduje się każde konto użytkownika. Rozwiń swoje połączenia, kliknij prawym przyciskiem myszy żądane kontoNowy wpis i wybierz “Nowe połączenie”.

   Jak naprawić błąd 18456?

   Krok 1: Połącz w celu zdalnego pulpituKrok 2: Uruchom zarządzanie Microsoft SQL Server.Krok 3 lub więcej: Sprawdź tryb uwierzytelniania serwera.Krok 4: Uruchom ponownie usługę SQL.Krok 5: Sprawdź poszczególne uprawnienia użytkownika SQL.Krok 6-8: Mapowanie użytkownika do tej bazy danych.

   Pobierz to oprogramowanie teraz, aby poprawić wydajność komputera.

   Having Trouble With Microsoft Event ID 18456 Mssqlserver?
   ¿Tiene Problemas Con Microsoft Event ID 18456 Mssqlserver?
   У вас возникли проблемы с Microsoft Event ID 18456 Mssqlserver?
   Está Afetando A ID De Evento Da Microsoft 18456 Mssqlserver?
   Vous Avez De L’adversité Avec Microsoft Event ID 18456 Mssqlserver ?
   Ondervindt U Problemen Met Microsoft Event ID 18456 Mssqlserver?
   Har Du Problem Med Microsoft Event ID 18456 Mssqlserver?
   Haben Sie Schwierigkeiten Mit Microsoft Event ID 18456 Mssqlserver?
   Microsoft 이벤트 ID 18456 Mssqlserver를 통해 문제가 있습니까?
   Hai Problemi Con Microsoft Event ID 18456 Mssqlserver?