Jeśli zobaczysz ostrzeżenie o błędzie „Nieokreślony błąd HTTP 0x800a1518” na komputerze danej osoby, musisz zapoznać się z tymi wskazówkami dotyczącymi naprawy.

Aktualizacja: ASR Pro

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • Krok 2: Uruchom aplikację i zaloguj się przy użyciu danych konta
 • Krok 3: Rozpocznij skanowanie komputera, aby znaleźć i naprawić wszelkie błędy
 • Pobierz to oprogramowanie teraz, aby poprawić wydajność komputera.

  Ten tag wymaga adresu URL połączonego z obrazem PCService.asmx. Powinno to wyglądać tak:

  Istnieje tylko kilka rzeczywistych wymagań dotyczących tego adresu URL, bardzo szybko potwierdź i popraw następujące:

  Zamień „nazwę serwera” na nazwę forum zasilacza. Zamień „port” na port wykonany przez witrynę BP.

  Jesteśmy inni innowacyjni dzięki Microsoft Dynamics z interfejsem Sharepoint Enterprise Portal przy użyciu Sharepoint Services 3.0. Próbuję tak ustawić interfejs programu SharePoint, aby akceptował uwierzytelnianie podstawowe, aby serwer proxy leczenia działał. Będziesz śledzić stacje wymagające zmian, zarówno w pobliżu Sharepoint, jak i IIS. Jednak kiedy go uruchamiam, niektóre części portalu instytucji zaczynają działać nieprawidłowo, tak że komunikator projektu i wydatek mówią o sekcji. wygląda na to, że nic, co jest wyświetlane w ramce IFRAME, nie działa.

  Chociaż my również tego używamy, możemy uzyskać jego funkcje, więc to w zasadzie głównie mnie interesuje.

  • IIS po prostu zmienia funkcjonalność w oparciu o
  • Modyfikacja IIS i dokładna konfiguracja punktu dostępu do witryny w podstawowych kwestiach
  • Skonfiguruj odwrotne serwery proxy do reprezentowania uwierzytelniania zgodnie z oczekiwaniami IIS z włączonym zintegrowanym uwierzytelnianiem (tj. )

  Nie chcę próbować, jeśli chcesz przejść do innej witryny z najlepszą kopią (dobra praktyka, którą przeczytałem w książce Sharepoint) ze względów technicznych, zarówno podstawowych, jak i wbudowanych, i to można umieścić po prostu nie do końca rozumiem, w jaki sposób SharePoint pomaga. i nienawidzę znowu wszystkiego niszczyć. Ponadto, ponieważ po prostu nie mogę znaleźć tej, której potrzebujemy, aby działała tak, jak chcę, podejrzewam, że w rezultacie nie będę w stanie nawigować, aby upewnić się, że jest to witryna dodatkowa. Tak

  wielu ludzi niemal magicznych, którzy mogliby mi w tym pomóc?

  nieokreślony błąd http 0x800a1518

  Oprogramowanie sprzęgające: nieznany błąd HTTP. HRESULT = 0x800A1518 — Klient: Wystąpił nieoczekiwany błąd podczas zarządzania tym żądaniem. HRESULT = 0x800A1518 — Klient: Wysłanie komunikatu agenta czyszczącego nie powiodło się, w przeciwnym razie nie otrzymano rozpoznanej odpowiedzi. HRESULT równa się 0x800A1518 — Klient: nie wspomniano o błędzie klienta. WYNIK = 0x800A1518

  nieokreślony błąd http 0x800a1518

  detail oznacza Connector: nieznany błąd HTTP. HRESULT jest równy 0x800A1518 — Klient: Wystąpił szkodliwy błąd podczas przetwarzania określonej próby zapytania. HRESULT = 0x800A1518 — Klient: być może nie Wiadomość z mydłem została przeniesiona lub żadna rozpoznawalna instynktowna odpowiedź nie została uznana za otrzymaną. HRESULT = 0x800A1518 — Klient: Nieokreślony błąd oprogramowania. HRESULT oznacza 0x800A1518

  Twój klient z pewnością miał pozwolenie na pobranie linku do strony internetowej / temat / net versus odpowiedzi / 176279-infreqent-error-posting-soap-message-0x800a1518 z twojego serwera. Wiemy o tym.

  • Nierozstrzygnięte problemy
  • To pytanie

  Aktualizacja: ASR Pro

  Twój komputer może być zainfekowany wirusami, oprogramowaniem szpiegującym lub innym złośliwym oprogramowaniem. ASR Pro zeskanuje i zidentyfikuje wszystkie te problemy na twoim komputerze i całkowicie je usunie. Oprogramowanie, które pozwala naprawić szeroki zakres problemów i problemów związanych z systemem Windows. ASR Pro może łatwo i szybko rozpoznać wszelkie błędy systemu Windows (w tym przerażający niebieski ekran śmierci) i podjąć odpowiednie kroki w celu rozwiązania tych problemów. Aplikacja wykryje również pliki i aplikacje, które często ulegają awariom, i pozwoli naprawić ich problemy jednym kliknięciem.


  ap

  Otrzymuję następujący błąd za każdym razem, gdy próbuję publikować, co może sforce.

  „Złącze: połączenie rozłączone. HRESULT oznacza 0x800A1527 Klient: Włączone — Wystąpił niepohamowany błąd podczas przetwarzania tego rodzaju żądania. – hresult implikuje 0x800a1527 Klient: wysyłanie wiadomości mydlanej jest złe lub nie pobrano rozpoznawalnej informacji zwrotnej – hresult = 0x800a1527 Klient: Nieznany twój błąd. WYNIK = 0x800A1527 “

  Używam reguły wyjścia

  Dim soapClient3 SoapClient30
  Zdefiniuj, że soapClient3 oznacza CreateObject („MSSOAP.SoapClient30”)
  Wywołaj soapClient3.MSSoapInit („http://www.sforce.com/us/docs/sforce20.wsdl”,„ sfconnector “,” SalesforceConnector “)
  Wywołanie SoapClient3.login (” 2.0 “,” MyUserName “, False,” hasło “”,””)

  Otrzymuję błąd usługi przepustowości. Co jeszcze muszę zrobić? Mój komputer jest bezpieczny i zdrowy przez zaporę. Jedna z wiadomości statku o konfiguracji serwera proxy

  sForce.Proxy równa się System.Net.WebProxy.I getdefaultproxy ()

  jednak ta właściwość jest trudna do znalezienia w SocapClient30.Id object = “cs: inlineSignIn”>

  Naprawdę chcesz być zalogowany, aby to zrobić.

  Odrzucono

  • Nierozwiązane problemy
  • Ten problem

  Otrzymuję komunikat o błędzie, gdy próbuję wysłać najlepszą wiadomość do push sforce.

  “Złącze: Przekroczono limit czasu połączenia. HRESULT równa się 0x800A1527 Klient: Jeden – Wystąpił nietypowy błąd podczas płacenia za to wymaganie. – HResult = 0x800a1527 Klient: Nie udało się wysłać mydła wiadomość lub brak rozpoznawalnej odpowiedzi otrzymanej n ‘(pokój) hresult równa się 0x800a1527 Klient: Nie określono błędu kupującego. SoapClient3 hresult = 0x800a1527 “

  czarny As SoapClient30
  SeapClient3 jest równy CreateObject („MSSOAP.SoapClient30”)
  Wywołanie soapClient3.MSSoapInit („http://www.sforce.com/us/docs/sforce20.wsdl”, „ sfconnector” , “SalesforceConnector”)
  Wywołanie SoapClient3.login (“2.0”, “MyUserName “,” hasło “, False,” “)

  Gdy próbuję przejść do „Połączenia”, pojawia się bardzo dobry błąd. Muszę zrobić coś innego. Mój komputer jest chroniony zaporą ogniową. Jeden ze wszystkich e-maili na tablicy stwierdza, że ​​dana osoba będzie miała właściwość przypisania proxy porównywalną do

  Aby to zrobić, musisz zarejestrować się w pojeździe terenowym.

  Pobierz to oprogramowanie teraz, aby poprawić wydajność komputera.

  How To Resolve Unspecified Http Error 0x800a1518
  Come Risolvere Un Errore Http Non Specificato 0x800a1518
  지정되지 않은 Http 오류 0x800a1518을 해결하는 방법
  Как устранить неопределенную ошибку Http 0x800a1518
  Como Resolver Erros De Http Não Especificados 0x800a1518
  Cómo Resolver El Error Http 0x800a1518 Sin Especificar
  Comment Vous Assurer De Résoudre La Gaffe Http Non Spécifiée 0x800a1518
  So Beheben Sie Den Nicht Spezifizierten Http-Fehler 0x800a1518
  Hur Man Löser Ospecificerat Http-fel 0x800a1518