Aktualizacja: ASR Pro

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • Krok 2: Uruchom aplikację i zaloguj się przy użyciu danych konta
 • Krok 3: Rozpocznij skanowanie komputera, aby znaleźć i naprawić wszelkie błędy
 • Pobierz to oprogramowanie teraz, aby poprawić wydajność komputera.

  Jeśli widzisz kody błędów msdn sql, ten post na blogu może pomóc.Błędy w poleceniach. Jest to najczęstszy rodzaj błędu SQL, z którym borykają się zarówno nowicjusze, jak i programiści.Zapomnij o nawiasach i znakach mowy. Nawiasy podsumowują transakcje biznesowe i obliczają kolejność, w jakiej są one niewątpliwie wykonywane.Zła kolejność instrukcji.Nie wyjaśniaj aliasów tabel.Używaj nazw z rozróżnianiem wielkości liter.

 • 908 okrążeń do przeczytania aria-label=”przeczytany artykuł
 • W tym artykule

  Tabela zawiera, powiedziałbym, liczbę komunikatów o błędach oraz najlepszy opis, czyli tekst związany z komunikatem o błędzie wynikającym z konkretnego widoku katalogu sys.messages. W stosownych przypadkach numer błędu jest idealnym łączem do dodatkowych informacji.

  Kody wypadkowe msdn sql

  Ta lista jest daleko po ukończeniu. Aby uzyskać pełną listę zawierającą wszystkie błędy, wykonaj zapytanie w widoku ciągu sys.messages za pomocą następującego zapytania:

  Jak rozwiązać błąd SQL?

  Krok 1: Sprawdź ogólną sprawność programu SQL Server. MyoVision używa praktycznie każdego programu Microsoft o nazwie SQL do odkładania danych.Krok 2: Zainstaluj ponownie program SQL Server.Krok jakiś: Dodaj surowy plik danych.

  SELECT message_id AS błąd, istotność, istotność, ścieżka[Zdarzenie zarejestrowane] = CASE is_event_logged GDY 0 THEN „Nie” JEŚLI „Tak” KONIEC,Artykuły AS [opis]Z sys.messagesGDZIE language_id oznacza 1040 /* Zastąp 1040 żądanym identyfikatorem języka, na przykład 1033 dla obsługi w języku angielskim USA */Identyfikator wiadomości ZAMÓW OPROGRAMOWANIE

  Błąd -2 w Readabilitydatatable=”1″>

  Błąd Grawitacja Wydarzenie 999

  Opis

  -2 W czasie, jak również. Albo limit czasu ma nieaktualne zakończenie operacji, albo określony serwer nie powinien odpowiadać. (Microsoft SQL Server, błąd: -2). -1 Wystąpił błąd pomimo połączenia z serwerem. Podczas opracowywania programu SQL Server 2005 wyzwania te mogą być spowodowane informacją, że domyślny układ programu SQL Server nie zezwala na prywatne połączenia online. (Dostawca: interfejsy sieciowe SQL, błąd: 39 — serwer nie obsługuje określonego protokołu) (Microsoft SQL Server, błąd: -1). 2 Wystąpił błąd podczas nawiązywania połączenia powracającego do serwera. Jeśli masz SQL Server, ten błąd jest najprawdopodobniej spowodowany faktem, że większość z nich nie prowadzi połączeń zdalnych w domyślnych ustawieniach SQL Server. (Dostawca: nazwany dostawca, błąd potoków: 43 — nie można odczytać połączenia powracającego do serwera SQL) (dostawca danych .Net SqlClient) 21 20 Nie Ostrzeżenie: wystąpił błąd %S_DATE powodujący uszkodzenie %d. Zwróć uwagę, że widzisz błąd i opóźnienie, skontaktuj się z administratorem techniki. 53 Wystąpił błąd podczas próby włączenia korzystania z serwera pomocy. Podczas łączenia się z SQL Server ten błąd może być spowodowany tym, że SQL Server nie zezwala na połączenia zdalne w pewnych domyślnych projektach. (Dostawca: nazwany dostawca, błąd kanałów: trzydzieści — zamiast tego może zostać otwarte połączenie z serwerem SQL) (dostawca danych .Net SqlClient). 101 15 Nie Nie można wykonać żądania, gdy prawdziwe czekanie. 102 15 Nie Nieprawidłowa składnia w pobliżu ‘%.*ls’.%S_MSG 103 15 brak zaczynając od “%. * ls” jest zbyt długa. Najwyższa możliwa długość to %d. 104 15 Nie Produkty ORDER BY muszą pojawić się na odpowiedniej liście po prostu kliknij, jeśli oświadczenie zawiera zupełnie nowy operator UNION, INTERSECT lub EXCEPT. 105 15 Nie Niezamknięte utrzymanie na uwadze po znaku wysp hawajskich ‘%.*ls’. 106 16 Nie Zbyt wiele nazwanych tabel w nadchodzącym zapytaniu. Maksymalna dozwolona wartość jest uważana za zdecydowanie %d. 107 15 Nie Prefiks kolumny ‘%. * ls’ nadchodzi nie pasuje do nazwy tabeli lub może być aliasem używanym w kwerendzie. 108 15 Nie Numer pozycji ORDER BY na %ld jest prawie na pewno poza zakresem dla tablicy elementów na liście preferowanych. 109 15 Nie Licznik INSERT zawsze miał więcej wskazówek niż wartości określone w klauzuli VALUES. Liczba ocen określona w klauzuli VALUES musi być zgodna z liczbą kolumn wybranych w odpowiedniej instrukcji INSERT. 110 15 Nie Wstaw wartości wyrażeń mają mniej kolumn niż podano w klauzuli VALUES. Dodanie wartości w warunku w odniesieniu do WARTOŚCI musi odpowiadać liczbie ogłoszeń zwrotnych określonej w instrukcji INSERT. 111 15 Nie ‘% ls’ może być pierwszą instrukcją wykonującą pełną partię zapytań. 112 15 Nie Zmienne nie mogą znajdować się w instrukcji %ls. 113 15 Nie Brak małego punktu ‘*/’.mode 114 15 brak Nawigacja jest nieprawidłowa tylko dla określonej instrukcji, która przypisuje wartość do określonej zmiennej. 115 15 Nie Klauzula FOR UPDATE nie jest odpowiednia do wyszukiwania instrukcji zawierających instrukcje. 116 15 Nie Normalnie tylko jeden termin może być określony na liście określania, chyba że podzapytanie zostało wpisane z EXISTING. 117 15 Nie Alias ​​% S_MSG “%. * ls” będzie zawierać więcej prefiksów niż maksymalny numer telefonu. Maksymalna wartość to tylko %d. 119 15 Nie Powinien uzyskać numer parametru %d, a więc kolejne parametry, zgodnie z implikacją zgodnie z „@nazwa Wartość”. Po użyciu formularza oznacza ‘@value name’, wszystkie kolejne kryteria należy przekazać w postaci równej ‘@value name’. 120 15 Nie Lista wyboru dla dowolnej instrukcji INSERT zawiera mniej produktów podczas usług niż lista wstawiania. Liczba wybranych wartości musi być zbliżona do określonej liczby kolumn INSERT. 121 15 Nie Zbiór selekcji instrukcji for INSERT zawiera znacznie więcej elementów niż tylko lista wstawiania. Wybrane wartości związane z liczbą muszą być zgodne z zakresem kolumn INSERT. 122 15 Nie Typ % ls może być dozwolony tylko w formacie % ls. Przekracza 123 15 brak Maksymalna długość partii/procedury przy użyciu %d znaków. 124 15 Nie CREATE PROCEDURE nie zawiera instrukcji. 125 15 Nie Słowa i eseje mogą być tylko %d podczas zagnieżdżonych szczegółów. 126 15 Nie Nieprawidłowa pseudokolumna „%.*ls”. 127 15 Nie Przyrost TOP N nie może być tak naprawdę ujemny. 128 15 Nie Tytuł „%.*s” nie jest zatwierdzony w tej ramce. Prawidłowe wyrażenia mogą być stałymi, stałymi słowami i (w kilku kontekstach) zmiennymi. Nazwy kolumn nie są już dozwolone. 129 15 Nie Współczynnik wypełnienia %d niekoniecznie musi być poprawną wartością procentową; Współczynnik obciążenia musi wynosić od 1 do 100. 130 16 Nie Nie można wykonać nowej funkcji agregacji międzynarodowej dla przysłowia sformułowanego z określonego agregatu lub podzapytania. 131 15 Nie Wysokość (% d) przypisana do wyspecjalizowanego % S_MSG “%. * ls” przekracza maksymalny rozmiar pozostawiony dla każdego typu danych (% d). 132 15 Nie Etykieta “%. * ls” bez wątpienia zadeklarowana. Oznakowanie firmowe musi być unikalne w ramach pakietu egzaminacyjnego lub być może procedury przechowywanej. 133 15 Nie Oświadczenie GOTO odwołuje się do etykiety ‘%. * ls’, ale dokładna etykieta nie jest zadeklarowana. 134 15 Nie Zmodyfikowany termin ‘ %. * ls został już zażądany. Nazwy zmiennych muszą być unikalne w ramach jednego konkretnego zapytania wsadowego lub procedury składowanej. 135 15 Nie Nie można użyć instrukcji BREAK poza naszymi możliwościami instrukcji WHILE. 136 15 Nie Deklaracja CONTINUE nie może używać zewnętrznej zdolności połączonej z instrukcją WHILE.

  Aktualizacja: ASR Pro

  Twój komputer może być zainfekowany wirusami, oprogramowaniem szpiegującym lub innym złośliwym oprogramowaniem. ASR Pro zeskanuje i zidentyfikuje wszystkie te problemy na twoim komputerze i całkowicie je usunie. Oprogramowanie, które pozwala naprawić szeroki zakres problemów i problemów związanych z systemem Windows. ASR Pro może łatwo i szybko rozpoznać wszelkie błędy systemu Windows (w tym przerażający niebieski ekran śmierci) i podjąć odpowiednie kroki w celu rozwiązania tych problemów. Aplikacja wykryje również pliki i aplikacje, które często ulegają awariom, i pozwoli naprawić ich problemy jednym kliknięciem.


  Pobierz to oprogramowanie teraz, aby poprawić wydajność komputera.

  How To Solve Msdn Sql Error Code Problems?
  Wie Behebt Man Probleme Mit Msdn-SQL-Fehlercodes?
  Hur åtgärdar Man Msdn Sql-felkodsproblem?
  Как решить проблемы с кодом контроля Msdn Sql?
  Como Lidar Com Problemas De Código De Erro Msdn Sql?
  Come Ridurre I Problemi Relativi Al Codice Di Errore Di Msdn Sql?
  Comment Cela Résoudra-t-il Les Problèmes De Code De Programme D’erreur Msdn Sql ?
  Msdn Sql 오류 프로모션 코드 문제를 해결하려면 어떻게 해야 하나요?
  Hoe Kan Ik U Helpen Bij Het Oplossen Van Problemen Met De Msdn Sql-foutwaarde?
  ¿Cómo Resolver Problemas De Código De área De Error De Msdn Sql?