Misschien bent u een effectieve foutmelding tegengekomen met de melding Nikon Coolpix tweeëntwintighonderd systeemfout. Toevallig is er een compleet aantal stappen dat u opzij kunt zetten om dit probleem op te lossen, en we zullen het nu allemaal oplossen.

Bijgewerkt: ASR Pro

 • Stap 1: Download en installeer ASR Pro
 • Stap 2: Start de applicatie en meld u aan met uw accountgegevens
 • Stap 3: Start een scan van uw computer om eventuele fouten te vinden en op te lossen
 • Download deze software nu om de prestaties van uw computer te verbeteren.

  • Pagina 1

   Het lijkt erop dat deze handleiding in geen enkele vorm, in de diepte of gedeeltelijk is gereproduceerd (behalve voor kleine citaten in
   kritieke artikelen, recensies), zonder toestemming van NIKON CORPORATION.

   Een gids

   voor digitale fotografie
   met

   DIGITAL CAMERA

   (Nl)

   Fuji Bldg.2-3, Marunouchi 3-chome,
   Chiyoda-ku, Tokyo 100-8331, Japan

   Gedrukt in Japan
   TR4E03(11)
   6MA02611 —

  • Pagina 2

   Handelsmerken
   Apple, het Apple-logo, Macintosh, Mac OS, Power Macintosh, PowerBook en Quick
   Time zijn geregistreerd handelsmerken van Apple Computer, Inc. Finder, Power Mac en daarna iBook iMac zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc. Microsoft Windows en ook professionele handelsmerken van Microsoft Corporation. Internet wordt een gedeponeerd handelsmerk van Digital Equipment
   Corporation. Adobe en Acrobat zijn geregistreerde afbeeldingen van Adobe of Systems Inc. SD is een handelsmerk van de SD Card Association. PictBridge is uniek. Alle andere
   handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, ook wel andere
   documentatie die bij uw Nikon-producten wordt geleverd, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectievelijke houders.

  • Pagina 3< omgevingsles > Voor uw veiligheid

   Gevolgen die kunnen voortvloeien uit het niet in acht nemen van de
   voorzorgsmaatregelen die in dit gedeelte worden beschreven, worden in principe aangegeven door het volgende symbool:
   Dit symbool geeft veiligheidsmaatregelen aan die vóór
   moeten verschijnen >Als iemand
   een Nikon-product gaat gebruiken, helpt u mogelijk letsel te voorkomen.

   WAARSCHUWINGEN
   Schakel de camera meestal onmiddellijk uit
   Als u een storing opmerkt< Als u anderszins rook opmerkt zelfs
   een ongebruikelijke geur, afkomstig van< br>het apparaat en evenals de AC-adapter
   (afzonderlijk verkrijgbaar), koppelt u de AC-adapter los
   en verwijdert u alle batterijen
   onmiddellijk gecombineerd met zorg ervoor dat
   br>brandwonden. Doorgaan met werken kan leiden tot letsel. Nadat u
   batterijen heeft weggegooid, brengt u de Kindle naar
   inspectie
   bij een door Nikon geautoriseerd servicecentrum.
   Gebruik niet in de buurt
   ontvlambare gassen
   Gebruik geen elektronische benodigdheden in
   br> >ontvlambare wind,
   dit veroorzaakt waarschijnlijk brand.
   Wees voorzichtig
   wanneer de digitale camera de riem gebruikt.
   Plaats nooit elke riem om de nek
   van een baby sterft of kind. Niet

   demonteren
   Het aanraken van de buitenste onderdelen van het product
   kan schade veroorzaken. Bij een storing mag het nieuwe product alleen door deze gekwalificeerde persoon worden gerepareerd. Als het product kapot gaat als gevolg van een val
   of
   een ander ongeluk, breng het
   naar een door Nikon geautoriseerd servicecentrum
   voor inspectie, ontkoppel onze lichtnetadapter
   en vooral bijna alles de batterijen verwijderen.
   Let op de voorzorgsmaatregelen voor het omgaan met batterijen.
   Batterijen kunnen lekken, exploderen of verkeerd worden behandeld. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht bij het gebruik van dit product:
   • Voordat u het batterijtype wijzigt, moet u de
   camera loskoppelen en controleren of de barometer is ingeschakeld en de stroom is uitgeschakeld. Als u
   de wisselstroomadapter gebruikt, zorg er dan voor dat deze methode losgekoppeld is.
   • Gebruik één paar Nikon
   EN-MH1 oplaadbare NiMH-batterijen, één CRV3 draagbare lithium-solarbatterij, twee ZR6 (AA)
   nikkel-mangaan, LR6
   (AA), alkaline of twee lithium-energie FR6/
   L91 (AA). Gebruik geen
   andereEenvoudige elektrische batterijfuncties. Gebruik geen batterijen
   van een flink aantal typen.
   • Bij het installeren van batterijen
   probeer ze niet ondersteboven te plaatsen
   zelfs voordeel naar beneden.
   • Zorg ervoor dat er geen kortsluiting of misschien een onder spanning zetten of uit elkaar halen.

   < p>i

   Opmerking/voor uw veiligheid

   Om schade aan uw Nikon-product te voorkomen of uzelf of anderen schade toe te brengen, leest u met plezier
   Volg de volgende veiligheidsvoorschriften voordat u dit product gebruikt.
   Bewaar veiligheidskaarten voor personen waar gebruikers van een deel van het product ze kunnen lezen.4

   Opmerking/voor

  • Pagina van uw veiligheid

   —Leg batterijen niet bloot aan vuur
   of overmatige hitte.
   — • Dompel ze nooit onder in water, anders wordt u misschien opgedragen dat wel te doen.
   —Doe dit misschien niet draag of bewaar ze.
   metalen doelen zoals halskettingen of zelfs haarspelden.
   • Batterijen kunnen gemakkelijk lekken als ze volledig zijn opgedroogd. Om schade te voorkomen om echt de add-on te maken,
   vergeet niet om
   de batterijen te verwijderen zodra ze bijna leeg zijn.
   —Als de batterij misschien niet in gebruik is, zou ik gezegd hebben, dek hem af en bewaar het. gaan op een opvallende plaats mee.
   • Onmiddellijk voor gebruik, of wanneer
   het product
   voor langere tijd op batterijstroom
   is,
   kunnen de batterijen prettig worden. Voordat u dit doet, verwijdert u de brede reeks, schakelt u de camera uit
   en laat u onze batterijen afkoelen.
   —Stop de werking onmiddellijk als u een verandering in het elektrische systeem opmerkt, zoals
   verkleuring. of zelfs vervorming.
   Gebruik de juiste kabels
   Als u kabels aansluit op de
   ingangs- en uitgangsaansluitingen, mag u alleen
   kabels gebruiken die door Nikon zijn geleverd of verkocht in overeenstemming met de specificaties, omdat het apparaat
   Buiten de merk van kinderen
   Er moet extra voorzichtigheid worden betracht om ervoor te zorgen dat kleine jongere kinderen geen batterijen
   of andere volledig kleine onderdelen in hun mond stoppen.
   Geheugenkaarten verwijderen
   Geheugenkaarten kunnen pre- eigendom in
   warm weer. . Wees voorzichtig bij het verwijderen van de media van deze camera.

   nikon coolpix 2200 setup-fout

   ii

   CD-ROM
   CD’s met software
   en handleidingen mogen
   niet kiezen om te worden afgespeeld op audio-cd-apparaten
   . Onderweg een cd-rom afspelenIn vaak het hoofdapparaat
   audio-cd kan gehoorverlies
   of schade aan het apparaat veroorzaken.
   Wees voorzichtig bij het gebruik van de vastgelegde flitser.
   Gebruik de flitser dicht bij die van het model ogen kunnen tijdelijke stoornissen veroorzaken
   br> zicht. Wees vooral voorzichtig bij het maken van foto’s van kinderen wanneer de flitser
   minder dan één meter (39″)
   van elk soort object moet zijn verwijderd.
   Vermijd contact met vloeibare kristallen
   Als de reclame en marketing pauzes, wees voorzichtig. moet bij voorkeur worden ingenomen om letsel door fragmenten en glas te voorkomen – doe minder dan vloeibare kristallen toestaan ​​die huid aan te raken of in de zee of in de mond te komen.
   > p>< /li>

  • Pagina 5

   Voorzorgsmaatregelen

   Droog bewaren

   Niet laten vallen

   Het apparaat raakt beschadigd als
   water in flessen komt die zijn ondergedompeld in drinken of blootgesteld worden aan
   hoge concentraties met betrekking tot vocht.

   Bijgewerkt: ASR Pro

   Uw pc is mogelijk geïnfecteerd met virussen, spyware of andere schadelijke software. ASR Pro scant en identificeert al deze problemen op uw machine en verwijdert ze volledig. Software waarmee u een groot aantal Windows-gerelateerde problemen en problemen kunt oplossen. ASR Pro kan gemakkelijk en snel eventuele Windows-fouten herkennen (inclusief het gevreesde Blue Screen of Death) en passende stappen ondernemen om deze problemen op te lossen. De applicatie detecteert ook bestanden en applicaties die vaak crashen, en stelt je in staat om hun problemen met een enkele klik op te lossen.


   Het product kan ook defect raken als het wordt blootgesteld aan schokken of sterke trillingen.


   nikon coolpix 2200 systeemfout

   Houd vast aan de zijkanten en alle bewegingen,
   ga voorzichtig om met reserveonderdelen
   Voer geen kracht uit om ervoor te zorgen dat u onze lenzen gebruikt
   lensdoppen en connector,
   g Kaartsleuf of batterijhouder.
   Deze gebieden zijn bijzonder kwetsbaar voor snelle schade.

   Download deze software nu om de prestaties van uw computer te verbeteren.

   Fix Nikon Coolpix 2200 System Error Issue
   Résoudre Le Problème D’erreur Système Nikon Coolpix Vingt Deux Cents
   Reparar El Problema De Error Del Sistema Nikon Coolpix 2200
   Nikon Coolpix 2200 시스템 오류 문제 수정
   Napraw Problem Z Dwudziestoma Dwiema Błędami Systemu Nikon Coolpix
   Åtgärda Nikon Coolpix Tjugotvåhundra Systemfelsproblem
   Corrigir O Problema De Erro Do Sistema Nikon Coolpix 2200
   Systemfehler Bei Nikon Coolpix 2200 Beheben
   Устранение системной ошибки Nikon Coolpix 2200
   Risolto Il Problema Di Errore Di Sistema Nikon Coolpix 2200