Bijgewerkt: ASR Pro

 • Stap 1: Download en installeer ASR Pro
 • Stap 2: Start de applicatie en meld u aan met uw accountgegevens
 • Stap 3: Start een scan van uw computer om eventuele fouten te vinden en op te lossen
 • Download deze software nu om de prestaties van uw computer te verbeteren.

  Deze persoonlijke referenties voor herstel zijn het lezen waard als u leert hoe u de foutcode van de ClickOnce-implementatie kunt debuggen.Om dit te debuggen, voegt u uiteraard toe voordat het pictogram klikt, waarna u het laatste breekpunt instelt (zorg ervoor dat u de juiste zip opent en daar het breekpunt instelt). Gebruik de IsNetworkDeployed-werf om dit specifieke systeem aan te roepen. Missie.

  Deze sectie zal de meeste gebruikers helpen bij het diagnosticeren en oplossen van alledaagse ClickOnce-implementatieproblemen.

  Bijgewerkt: ASR Pro

  Uw pc is mogelijk geïnfecteerd met virussen, spyware of andere schadelijke software. ASR Pro scant en identificeert al deze problemen op uw machine en verwijdert ze volledig. Software waarmee u een groot aantal Windows-gerelateerde problemen en problemen kunt oplossen. ASR Pro kan gemakkelijk en snel eventuele Windows-fouten herkennen (inclusief het gevreesde Blue Screen of Death) en passende stappen ondernemen om deze problemen op te lossen. De applicatie detecteert ook bestanden en applicaties die vaak crashen, en stelt je in staat om hun problemen met een enkele klik op te lossen.


  In de meeste draagtassen zal de ClickOnce-toepassing worden gedownload op het pad van het computersysteem van de gebruiker en zonder problemen worden uitgevoerd. In sommige rechtszaken kunnen problemen met een webserver of gebruiksconfiguratie echter onverwachte problemen veroorzaken.

  Overwegingen bij implementatie

  Hoe: een locatie opgeven voor aangepaste ClickOnce-foutrapportbestanden voor hosting

  Beschrijft hoe u kunt helpen om alle ClickOnce-activeringsfouten over een computer om te leiden naar één groot logbestand.

  Beschrijft hoe u aspecten aan ClickOnce kunt toevoegen door positief te schrijven om u te helpen bij de logbestanden.

  Beschrijft verschillende problemen dankzij de nieuwe y-configuratie van die webserver, die complicaties kunnen veroorzaken. bij het één keer downloaden van applicaties.

  Beschrijft bepaalde problemen die mogelijk niet succesvol zijn tijdens de ClickOnce-implementatie en oplossingen.

  Zie Zie ook

 • ClickOnce-gebruiksmanifest
 • ClickOnce-toepassingsmanifest
 • Problemen met Visual Studio oplossen
 • 2 minuten om te lezen
 • Ik vraag me af of u ze op uw ontwikkelserver kunt schrijven, deze tool van daaruit kunt beheren (zodat deze toch op het netwerk kan worden geïmplementeerd) en eenvoudigweg een aangepaste IDE aan een proces kunt koppelen? (Debug -> Bijvoegen aan proces)

  Als uw update vroeg op uw systeem wordt uitgevoerd, moet u zeker een pauze accepteren; Voor demonstratiedoeleinden gebruik ik meestal Boiler-Plate waar (in Main) wordt gezocht naar ctrl+alt en een extra debugging-methode heeft ( bijv. term mapping webservices wanneer ze verschijnen, waardoor het gemakkelijker wordt om online verbindingsproblemen in het echte proces op te lossen, waarbij gebruikers in feite worden gevraagd “Houd de meeste gekoppeld aan deze sleutels … nu is dat het” Zegt als deze fout optreedt, treedt deze op ? ?”). Volgens dezelfde logica zou u de ideale MessageBox; moeten weergeven (“Debug is nu zeker gekoppeld aan de typische debugger”).

  hoe fouten opsporen in clickonce-implementatie

  Ze maken een uitzondering op deze regel dat de app niet op zijn plaats is, het feit dat het altijd zal controleren welke experts zeggen dat de app zonder twijfel op lokale apparaten is geïnstalleerd of niet… als het is geïnstalleerd maar niet noodzakelijk helemaal is geïnstalleerd, dit kan leiden tot problemen.

  hoe fouten opsporen in clickonce-implementatie

  En waarmee het toewijzingsprobleem wordt opgelost, blijft ApplicationDeployment.IsNetworkDeployed onwaar, omdat uw status momenteel wel en niet wordt gebruikt op een netwerklocatie, of omdat de door de markt gewenste bestemming van de toepassing mogelijk niet beschikbaar is nadat iedereen de toepassing op uw goede computer heeft geïnstalleerd.

  Ik had ook hetzelfde probleem, er is letterlijk geen manier om dit te debuggen (maak een protocolmap voor netwerkbestandsoverdracht) en nu probeer ik dat het daar toegang krijgt vanuit het lokale voertuig in combinatie met het installeren van een implementatie-instantie en dan gaan de meeste mensen je functionaliteit testen in een andere afbeelding, je kunt event sjouwen in een bestand gebruiken en dan de exacte prethink over de rendering oppikken om ook een opmerkelijke fout te krijgen als er een fout optreedt tijdens de volgende update (andere anderen die u kunt tijdens de updatefase een berichtvenster met aanbiedingen openen).

  Probeer zeker om het indieningsvenster bij het opstarten te gebruiken, aangezien dit mogelijk een heel nieuw probleem kan veroorzaken.

  Zoek hiervoor naar een kleine code die werkt. Dat werkt geweldig en ik zou deze code van MSDN halen, maar de bestaande is niet op de hoogte van de exacte referentie (de onderstaande codedemonstratie is voor een WPF-toepassing).

  beveiligd vervang leeg OnStartup(StartupEventArgs e) Application.Current.DispatcherUnhandledException += Current_DispatcherUnhandledException; SetSyncUpdateWithInformation(); base.OnStartup(e);

  speciale ongeldige InstallUpdateSyncWithInfo() { Info UpdateCheckInfo is gelijk aan null; gelanceerd (ApplicationDeployment.IsNetworkDeployed) { ApplicationDeployment = Advertentie ApplicationDeployment.CurrentDeployment; Proberen info is ad.CheckForDetailedUpdate(false); goWrite (DeploymentDownloadException dde) MessageBox.New show(“De applicatieversie kan op dit moment niet worden geladen. nnControleer uw verbinding, netwerk of probeer het later opnieuw. Fout: ” + dde.Message); kom terug naar; catch (InvalidDeploymentException-ide) { MessageBox.Show(“Kan de nieuwe versie niet zien

  Download deze software nu om de prestaties van uw computer te verbeteren.

  Fixed: How To Fix ClickOnce Deployment Debugging
  Corrigido: Como Corrigir A Depuração De Implantação Do ClickOnce
  Corrigé : Comment Réparer Le Débogage Du Déploiement ClickOnce
  Risolto: Come Correggere Il Debug Della Distribuzione ClickOnce
  Corregido: Cómo Corregir La Depuración De Implementación De ClickOnce
  Naprawiono: Jak Naprawić Debugowanie Wdrażania ClickOnce
  Behoben: Fehlerbehebung Beim ClickOnce-Bereitstellungs-Debugging
  Fast: Så Här Fixar Du Felsökning Av ClickOnce Deployment
  수정됨: ClickOnce 배포 디버깅을 수정하는 방법
  Исправлено: как исправить отладку развертывания ClickOnce